Main Content


Voor mannen zoals jij

Wij zijn een groep mannen die samen willen groeien als man, vader, vriend en partner. Dat doen we door kennis en ervaringen uit te wisselen en door samen nieuwe ervaringen op te doen. Als we uitdagingen opzoeken komt die leerzame ervaring altijd vanzelf. We reflecteren op ons eigen en elkaars gedrag met het doel in onze kracht te komen of te blijven staan en wijzer te worden.

Het is de taak van iedere man om zijn missie volledig te leven. Daarbij helpt het om je te omringen met andere mannen.

Wat doen we?

Odysseus Mannen organiseert naast avond- en dagactiviteiten zoals het mannencafé, filmavonden, dagwandelingen en motortochten, ook meerdaagse activiteiten zoals mannenweekenden, zeilweken en wandelreizen in binnen- en buitenland.

Er is keuze uit binnen- en buitenactiviteiten waarbij je je handen uit de mouwen kunt steken.
Altijd staat centraal dat "het ergens over gaat", er is steeds ruimte voor een goed gesprek en om elkaar in de diepte te ontmoeten.

Wat beweegt mannen om naar deze bijeenkomsten te gaan? Dat is allereerst het aspect "gewoon leuk", we doen samen leuke, aparte en nieuwe dingen en lachen heel wat af.
Daarnaast zeggen deze mannen dat ze de warmte van "vriendschap" ervaren; ook wie voor het eerst komt, voelt zich gelijk thuis. Het gaat niet om stoer doen, maar om de verbondenheid van mannen te ervaren. Dat is - weet iedereen die wel eens met een groep mannen optrok - een geweldige ervaring.

Voor uitvoerige info zie de links over de activiteiten. Ga voor data naar de agenda.

Als je eerlijk bij jezelf hebt vastgesteld waar je grens ligt, heb dan het lef er iets overheen te gaan.

— DAVID DEIDA

Onze missie

Mannen bewust maken van wie ze zijn door ze bij hun kern te brengen, zodat ze in heelheid, vrijheid hun passie en potentieel leven en die kunnen schenken aan de wereld.

Onze missie gaat over het wakker en heel maken van mannen. Een ontwaakte man kent zijn gevoelens en is als een alerte krijger. Met vrienden transformeren we ons tot de prachtige kerel die iedere man is.
In het onderlinge contact bij Odysseus Mannen ontstaat een kameraadschap die openheid, warmte en vernieuwing vanzelfsprekend maakt.

Met je vrienden naar het volgende niveau
Bewuste mannen kunnen niet alleen de wereld bevrijden van oude wonden, maar ook en vooral elkaar en hun omgeving. Opdat we beter omgaan met onze beschermende kwaliteiten, kracht en wijsheid.
Wij willen ervaren dat we van grote waarde zijn voor ons zelf, het gezin, werk en samenleving.

Onze kernwaarden
Waarvoor staan we als Odysseus Mannen? Dat zijn kort gezegd de waarden respect, vriendelijkheid, eerlijkheid en zorgvuldigheid.
Lees verder over onze kernwaarden.

DE OPRICHTERS

Wubbe

Wubbe H Veldhuis (1961)

Met 30 jaar ervaring in het begeleiden van mensen op hun persoonlijke ontwikkelingspad is Wubbe voorzitter en mede-oprichter van de Stichting Odysseus Mannen. Wubbe was eerder bestuurslid bij Compadres en begeleidt mensen die willen werken aan de eigen bewustwording met innerlijke reizen.

Odysseus

Ewald Wagenaar (1961)

Als uitgever van Koorddanser, het online spirituele platform, heeft Ewald veel ervaring met bewustwording en de vernieuwing. De transformaties in zijn eigen levensverhaal vormen daarvan een goede illustratie. Ewald is mede-oprichter van de stichting  en hij vervult de rol van secretaris/penningmeester.

Doe actief mee

Help ons met de organisatie

De stichting Odysseus Mannen organiseert iedere maand een activiteit. Dat vraagt om enige organisatiecapaciteit. Wij juichen het daarom toe als meerdere mannen hun kwaliteiten willen inzetten voor de activiteiten binnen de stichting. Dat kan op structurele, maar zeker ook op incidentele basis.

Ja, ik doe mee

Man kijkt uit patrijspoort

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang informatie over onze maandelijkse activiteiten in je mailbox